Kommunikasjon og etikk - i alt vi gjør

 

  • Vi skreddersyr og leder læringsprosesser

  • Vi skaper ro, rammer og rom

  • Vi trener på  modige møter og nødvendige samtaler

  • Vi bruker det etiske språk og etiske verktøy

  • Vi underviser, veileder og styrker både ledere og ansatte

  • Vi bygger gode og verdibevisste samhandlingskulturer

Hele grunnmuren i UnniK´s byggverk,

er basert på modige møter.

På lojalitet, åpenhet, ekthet og anerkjennelse.

Her skapes ro og rom for refleksjoner, og her går samhandlingskultur og nytenking hånd i hånd.

Verdiskapning og verdiforvaltning.

Ikke bare omkring oss, men også i oss.

 

Her kan du forvente den profesjonelle erfaringen, og samtidig det helt unike!