Unni Kristiansen

Lege, psykiater, bedriftsrådgiver og  familieterapaut

Unni Kristiansen er daglig leder og grunnlegger av firmaet.
Unni er lege, familieterapeut og spesialist i psykiatri.

Hun har lang og variert erfaring fra det offentlige helsevesenet.
I tillegg til å drive psykiatripraksis, har hun fra 2001 drevet sin egen virksomhet innen veiledning, undervisning, foredrag og prosessveiledning. Både individuelt, i bedrifter og i offentlige virksomheter, men også på nasjonale og regionale konferanser.

 

Tidligere har Unni jobbet som;

  • Kommunelege

  • Overlege i Fosenteamet

  • Prosjektleder i Sosial- og helsedepartementets videre- og etterutdanningsprosjekt VEPS

  • Samhandlings- og endringssjef i utbyggingsorganisasjonen for  St. Olavs Hospital i Trondheim

 

UnniK AS eier og driver Nordpå Fjellhotell, og mange av kursene og veiledningsprosessene finner sted nettopp der.

Der mennesker møtes, tankene kan tenkes helt til endes,

og der de modige møtene kan skje.